• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาส่วนกลาง ทางอินเทอร์เน็ต

  • ลงทะเบียนปริญญาโท ทางอินเทอร์เน็ต

  • นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

ขั้นตอนที่ 4. พิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียน >> 4.1 เข้าสู่ระบบ


กรุณากรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ