• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาส่วนกลาง ทางอินเทอร์เน็ต

  • ลงทะเบียนปริญญาโท ทางอินเทอร์เน็ต

  • นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบผลการลงทะเบียน >> 3.1 เข้าสู่ระบบ


กรุณากรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ


นักศึกษาป้อนรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียน
และ สามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้