• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาส่วนกลาง ทางอินเทอร์เน็ต

  • ลงทะเบียนปริญญาโท ทางอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 1. ขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน >> 1.1 ตรวจสอบข้อมูล


ไม่อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนเรียน ระบบไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียน