• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาส่วนกลาง ทางอินเทอร์เน็ต

 • ลงทะเบียนปริญญาโท ทางอินเทอร์เน็ต

ติดต่อเรา
 • 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียนเรียน : 02-3108563
 • 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาคณะ เกี่ยวกับปัญหาวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
  คณะนิติศาสตร์       0-2310-8166 , 0-2310-8188
  คณะบริหารธุรกิจ       0-2310-8226-7 กด 6 , 085-1139228
  คณะมนุษยศาสตร์       0-2310-8265 ต่อ 1060
  คณะสื่อสารมวลชน       0-2310-8980
  คณะศึกษาศาสตร์       0-2310-8335 , 0-2310-8347
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       0-2310-8337
  คณะวิทยาศาสตร์       0-2310-2199
  คณะรัฐศาสตร์       0-2310-8469-70
  คณะเศรษฐศาสตร์       0-2310-4531