• มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาส่วนกลาง ทางอินเทอร์เน็ต

  • ลงทะเบียนปริญญาโท ทางอินเทอร์เน็ต

  • นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

เจ้าหน้าที่ >> 1 เข้าสู่ระบบ


กรุณากรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ