วิธีการแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่านแล้วขึ้นหน้าจอสีขาว
 
1.ให้นักศึกษาทำการเปลี่ยน Browser ที่ใช้งานจาก Internet Explorer ไปเป็น Google Chrome หรือ Mozilla Firefox
   โดยการดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวมาใช้งาน
การดาวน์โหลดใช้งาน Google Chrome
(1)คลิก [ Download Google Chrome ] แล้วปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
เมื่อปรากฎหน้าจอให้ดาวน์โหลดดังรูปที่ 1
google_chrome_step1
รูปที่ 1
      ให้นักศึกษาคลิกเครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือก แล้วคลิกปุ่ม ยอมรับและติดตั้ง เพื่อทำการติดตั้ง Google Chrome
(2)หลังจากนั้น Google Chrome จะทำการติดตั้ง Browser โดยจะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 2
google_chrome_step2
รูปที่ 2
     เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหน้าจอ Google Chrome เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
2.เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน และทำการขึ้นทะเบียนตามปกติ