รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทาง Internet
ประจำภาค ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

วันที่ ยังไม่ชำระเงิน          ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว          รวม         
5 มี.ค. 2561 184          961          1145         
6 มี.ค. 2561 123          590          713         
7 มี.ค. 2561 114          464          578         
8 มี.ค. 2561 82          479          561         
9 มี.ค. 2561 95          489          584         
10 มี.ค. 2561 74          467          541         
11 มี.ค. 2561 99          603          702         
12 มี.ค. 2561 184          1384          1568         
13 มี.ค. 2561 518          1988          2506         
รวม 1473          7425          8898