ลงทะเบียนผ่อนผัน

ไม่อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนเรียนผ่อนผัน ระบบไม่อนุญาตให้ลงทะเบียน