ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเรียน
ขั้นตอนที่ 1
   1.1 ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ก่อนขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน
พิมพ์รหัสประจำตัวนักศึกษา และ คลิกเลือกปฎิิทิน ในช่องวันเดือนปีเกิด เืพื่อเลือกวันเดือนปีเกิด(โดยคลิกเลือกเดือนหรือปีเกิด ก่อน แล้วจึงเลือกวันที่เกิด)
   1.2.กรอกข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการ และพิมพ์ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง รวมถึง พิมพ์รหัสประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail Address ให้ครบถ้วนถูกต้อง (เพื่อประโยชน์ในการติดต่อนักศึกษา กรณีมหาวิทยาลัยพบปัญหาในการลงทะเบียนเรียน)
   1.3 ยืนยันรหัสผ่านเพื่อจากระบบใช้งานครั้งต่อไป
ระบบทำการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา จากนั้นจะแสดงรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ออกมาทางหน้าจอ เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบ และเก็บไว้สำหรับการเข้าระบบในครั้งต่อไป