ชีวิตใหม่@มหาวิทยาลัยรามคำแหง


    


 
นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
ให้ชำระเงินค่าสมัครเรียนภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
จัดส่งเอกสาร หลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น