ข่าวประชาสัมพันธ์
   แนะนำการลงทะเบียนเรียน
   ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
   สถานะการลงทะเบียน
   ค้นหารหัสผ่าน
   สำเนาใบเสร็จ
   เว็บบอร์ด
   FAQ
  เว็บไซต์น่าสนใจ
   เข้าสู่ระบบ
 
  ประกาศ    
 
เปิดลงทะเบียนเรียนภูมิภาคทางอินเทอร์เน็ต ภาค 2 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2562
 
สามารถชำระเงินลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ไม่เกินวันที่ 12 ธันวาคม 2562
 
นักศึกษาต้องต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน หลังการชำระเงินแล้วทุกครั้ง
 
นักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่านใหม่ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 
นักศึกษาที่มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ติดต่อสอบถามได้ที่ สวป. 02-3108616
 
คุณสมบัตินักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค
1.ต้องเป็นนักศึกษาที่สมัครส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ)
 
นักศึกษาสามารถใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ทางอินเทอร์เน็ต(ม.ร.18/I) เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบและเป็นหลักฐานในการดำเนินการอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยได้เหมือนใบเสร็จรับเงินฉบับจริง(ยกเว้นการขอรับเงินค่าธรรมเนียม คืนต้องใช้ใบเสร็จฉบับจริง)สำหรับนักศึกษาที่ต้องการใบเสร็จรับเงินฉบับจริง สามารถขอพิมพ์ได้ที่สาขาวิทยบริการฯใกล้ภูมิลำเนา(เพียง 1 แห่งเท่านั้น)
 
นักศึกษาภูมิภาค(สาขาวิทยบริการ)สามารถเลือกลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต หรือ ลงที่สาขาวิทยบริการฯ ได้เพียงที่เดียวเท่านั้น นักศึกษาที่ลงซ้ำซ้อนมหาวิทยาลัยจะตัดข้อมูลการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและไม่มีการคืนเงิน
 
   
  รายงานการลงทะเบียน
 
กราฟสถิติการลงทะเบียน รายละเอียด
 
สถิติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน รายละเอียด
 
รายงานการลงทะเบียนทางInternet รายละเอียด
 
รายงานการลงทะเบียนทางInternet แยกตามศูนย์สอบ รายละเอียด
 
   

มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ติดต่อ สวป. 0-2310-8616
.พัฒนาระบบโดย... สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง