ข่าวประชาสัมพันธ์
   แนะนำการลงทะเบียนเรียน
   ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
   สถานะการลงทะเบียน
   ค้นหารหัสผ่าน
   สำเนาใบเสร็จ
   เว็บบอร์ด
   FAQ
  เว็บไซต์น่าสนใจ
   เข้าสู่ระบบ
 
  ประกาศ    
 
เปิดลงทะเบียนเรียนภูมิภาคทางอินเทอร์เน็ต ภาค 1 ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563
 
สามารถพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนได้ที่ e-service
ได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
 
สามารถชำระเงินลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง คือ
1.เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
2.QR Code ผ่าน Application ธนาคาร
3. Counter Service 7-11 ทุกสาขา
ได้ไม่เกินวันที่ 7 สิงหาคม 2563
 
นักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่านใหม่ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 
คุณสมบัตินักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค
1.ต้องเป็นนักศึกษาที่สมัครส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ)
 
นักศึกษาสามารถพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน ได้ทาง e-service
 
นักศึกษาภูมิภาค(สาขาวิทยบริการ)สามารถเลือกลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต หรือ ลงที่สาขาวิทยบริการฯ ได้เพียงที่เดียวเท่านั้น นักศึกษาที่ลงซ้ำซ้อนมหาวิทยาลัยจะตัดข้อมูลการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและไม่มีการคืนเงิน
 
   
  รายงานการลงทะเบียน
 
กราฟสถิติการลงทะเบียน รายละเอียด
 
สถิติการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน รายละเอียด
 
รายงานการลงทะเบียนทางInternet รายละเอียด
 
รายงานการลงทะเบียนทางInternet แยกตามศูนย์สอบ รายละเอียด
 
   

มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ติดต่อ สวป. 0-2310-8616
.พัฒนาระบบโดย... สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง