ติดต่อเรา....

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8041, 0-2310-8930, 0-2310-8449
ติดต่อสอบถาม รายละเอียดการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาโท ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
  1. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 0-7537-8660-1,0-7537-8447
  2. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3740-5658
  3. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-5698-0567
  4. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4551-1881,0-4551-1955
  5. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4257-1409
  6. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5453-1870-1
  7. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-9900,0-4424-9715
  8. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5561-3571
  9. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-4327-4250-4
  10. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4561-6447
  11. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7550-1164-7
  12. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3641-4052-56
  13. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4465-8052
  14. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5671-8333-4
  15. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4486-4274
  16. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู หมายเลขโทรศัพท์ 0-4231-4291-4
  17. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5371-2600,0-5371-2300
  18. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4225-0063-4
  19. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4471-3950
  20. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3458-1009,0-3458-1090