ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ


 ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษา


 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรับสมัครลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ณ ต่างปรเทศ


วันที่ปัจจุบัน : 18 ธันวาคม 2560   เวลา : 08:09:14 น.

ภาค 2  ปีการศึกษา 2560  
รับสมัคระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับสมัคร :
17 กรกฎาคม 2560 - 30 พฤจิกายน 2560

  สิ้นสุดกำหนดวันรับสมัคร
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับลงทะเบียนเรียน(รหัส 60...) :
4 กันยายน 2560 - 18 ธันวาคม 2560

  ระบบใช้งานได้ปกติ

 ประกาศ


ให้นักศึกษาที่จะชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องขึ้นทะเบียนการขอชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทาง Internet หรือติดต่อไปที่ Call Center ของธนาคารเจ้าของบัตรก่อนการใช้ระบบ