วันที่ปัจจุบัน : 22 ตุลาคม 2560   เวลา : 11:24:38 น.  
  ภาค 2  ปีการศึกษา 2560  
รับสมัคระหว่างวันที่ : 17 กรกฎาคม 2560 - 20 พฤจิกายน 2560
สถานะระบบรับสมัคร :   ระบบใช้งานได้ปกติ  
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 4 กันยายน 2560 - 30 พฤจิกายน 2560
สถานะระบบรับลงทะเบียนเรียน(รหัส 60...)   ระบบใช้งานได้ปกติ
   
ประกาศ
 
ให้นักศึกษาที่จะชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องขึ้นทะเบียนการขอชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทาง Internet หรือติดต่อไปที่ Call Center ของธนาคารเจ้าของบัตรก่อนการใช้ระบบ   
 
   
รายงานการรับนักศึกษา
 
รายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษา    รายละเอียด
 
ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ขอให้รอข้อแนะนำในการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ก่อนลงทะเบียน   
 
กราฟสถิติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รายละเอียด
 
จำนวนสมัครนักศึกษาใหม่ จำแนกตามวันสมัครและคณะ รายละเอียด
 
สถิติการลงทะเบียนเรียน รายละเอียด
 
รหัสนักศึกษาใหม่ รายละเอียด
 
   


พัฒนาระบบโดย... สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง