ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ


 ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษา


 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรับสมัครลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ณ ต่างปรเทศ


วันที่ปัจจุบัน : 24 พฤษภาคม 2562   เวลา : 04:03:54 น.

ภาค 1  ปีการศึกษา 2562  
รับสมัคระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับสมัคร :
7 มกราคม 2562 - 28 พฤษภาคม 2562

  ระบบใช้งานได้ปกติ
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับลงทะเบียนเรียน(รหัส 60...) :
18 มีนาคม 2562 - 4 มิถุนายน 2562

  ระบบใช้งานได้ปกติ

 ประกาศ


ให้นักศึกษาที่จะชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องขึ้นทะเบียนการขอชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทาง Internet หรือติดต่อไปที่ Call Center ของธนาคารเจ้าของบัตรก่อนการใช้ระบบ