ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ


 ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษา


 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรับสมัครลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ณ ต่างปรเทศ


วันที่ปัจจุบัน : 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา : 22:49:04 น.

ภาค 2  ปีการศึกษา 2562  
รับสมัคระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับสมัคร :
6 มกราคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2563

  ระบบใช้งานได้ปกติ
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับลงทะเบียนเรียน(รหัส 60...) :
2 กันยายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562

  สิ้นสุดกำหนดวันลงทะเบียนเรียน

 ประกาศ


ให้นักศึกษาที่จะชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องขึ้นทะเบียนการขอชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทาง Internet หรือติดต่อไปที่ Call Center ของธนาคารเจ้าของบัตรก่อนการใช้ระบบ