ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ


 ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษา


 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรับสมัครลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ณ ต่างปรเทศ


วันที่ปัจจุบัน : 02 ตุลาคม 2565   เวลา : 03:05:46 น.

ภาค 1  ปีการศึกษา 2565  
รับสมัคระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับสมัคร :
23 พฤษภาคม 2565 - 14 กันยายน 2565

  สิ้นสุดกำหนดวันรับสมัคร
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับลงทะเบียนเรียน(รหัส 60...) :
14 กรกฎาคม 2565 - 28 กันยายน 2565

  สิ้นสุดกำหนดวันลงทะเบียนเรียน

 ประกาศ


ให้นักศึกษาที่จะชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องขึ้นทะเบียนการขอชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทาง Internet หรือติดต่อไปที่ Call Center ของธนาคารเจ้าของบัตรก่อนการใช้ระบบ