วันที่ปัจจุบัน : 21 สิงหาคม 2560   เวลา : 13:22:16 น.  
  ภาค 1  ปีการศึกษา 2560  
รับสมัคระหว่างวันที่ : 9 มกราคม 2560 - 15 มิถุนายน 2560
สถานะระบบรับสมัคร :   สิ้นสุดกำหนดวันรับสมัคร  
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 20 มีนาคม 2560 - 5 กรกฎาคม 2560
สถานะระบบรับลงทะเบียนเรียน(รหัส 53...)   สิ้นสุดกำหนดวันลงทะเบียนเรียน
   
ประกาศ
 
ให้นักศึกษาที่จะชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องขึ้นทะเบียนการขอชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทาง Internet หรือติดต่อไปที่ Call Center ของธนาคารเจ้าของบัตรก่อนการใช้ระบบ   
 
   
รายงานการรับนักศึกษา
 
รายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษา    รายละเอียด
 
ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ขอให้รอข้อแนะนำในการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ก่อนลงทะเบียน   
 
กราฟสถิติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รายละเอียด
 
จำนวนสมัครนักศึกษาใหม่ จำแนกตามวันสมัครและคณะ รายละเอียด
 
สถิติการลงทะเบียนเรียน รายละเอียด
 
รหัสนักศึกษาใหม่ รายละเอียด
 
   


พัฒนาระบบโดย... สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง