ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ


 ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษา


 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบรับสมัครลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ณ ต่างปรเทศ


วันที่ปัจจุบัน : 14 ธันวาคม 2561   เวลา : 03:05:52 น.

ภาค 2  ปีการศึกษา 2561  
รับสมัคระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับสมัคร :
9 กรกฎาคม 2561 - 26 พฤจิกายน 2561

  สิ้นสุดกำหนดวันรับสมัคร
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ :

สถานะระบบรับลงทะเบียนเรียน(รหัส 60...) :
3 กันยายน 2561 - 13 ธันวาคม 2561

  สิ้นสุดกำหนดวันลงทะเบียนเรียน

 ประกาศ


ให้นักศึกษาที่จะชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องขึ้นทะเบียนการขอชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทาง Internet หรือติดต่อไปที่ Call Center ของธนาคารเจ้าของบัตรก่อนการใช้ระบบ