>>> หน้าแรก

เข้าสู่ระบบ

username
password

ผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 2198 บุคคลทั่วไป  ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่

     
     
มีปัญาหาในการสมัครติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-310-8623 , 02-310-8000 ต่อ 4831

ประกาศ

 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางอินเทอร์เน็ตประจำปีการศึกษา 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2560 - 2 ก.ค. 2560  (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอน)   
 
กรณีนักศึกษาสมัครเรียน Pre-Degree ต้องการลงทะเบียนบางวิชาที่ไม่ใช่วิชาพื้นฐาน(ชั้นปีที่ 1) ขอให้สมัครเรียนทางไปรษณีย์ หรือสมัครเรียนด้วยตนเองเท่านั้น
 
นักศึกษาสมัครภาค 2/59 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://e-service.ru.ac.th (e-Services)
 
นักศึกษาสามารถรับใบเสร็จได้ที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) ของสวป.
 
ผู้สมัครที่ต้องการสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตต้องมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น รายละเอียด
 
ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุณาตรวจสอบผลการชำระเงินที่ e-mail เพื่อยืนยันความถูกต้อง
 
วิชาที่เปิดลงทะเบียนมีเฉพาะวิชาของนักศึกษาปี 1 เท่านั้น
 
กรณีที่นักศึกษามีสถานภาพเป็นพระภิกษุสงฆ์และจะลาสิกขาบทก่อนการสอบไล่ ขอให้ไปดำเนินการติดต่อแจ้งยกเลิกสถานภาพการเป็นพระภิกษุสงฆ์ ที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 ด้านหน้าตึก
คู่มือการแก้ไข Temporary Internet files 3 รายละเอียด
 
   
 
 

ข้อแนะนำ

เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลผ่านทางเบราเซอร์ของ Microsoft Internet Explorer (IE :   )

×

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ