>>> หน้าแรก พิมพ์สำเนาใบเสร็จย้อนหลัง

เข้าสู่ระบบ

username
password
 
รหัสนักศึกษา :
   วันเกิด :    เดือน       ปี   พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ