>>> หน้าแรก ตรวจสอบรหัสนักศึกษา

เข้าสู่ระบบ

username
password
 

รายงานการรับนักศึกษา

  กราฟสถิติการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รายละเอียด
  สถิติการสมัครนักศึกษาใหม่ รายละเอียด
  รหัสนักศึกษาใหม่ ภาค 1/48 2/48 1/49 2/49 1/50 2/50 1/51 2/51 1/52 2/52 1/53 2/53 1/54 2/54 1/55 2/55 1/56 2/2556 1/57 2/57 1/58 2/58 1/59 2/59 รายละเอียด
  รหัสนักศึกษาใหม่ ภาค 2/59 รายละเอียด
 
   

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ