>>> หน้าแรก เว็บไซต์น่าสนใจ

เข้าสู่ระบบ

username
password
 
  เว็บไซต์น่าสนใจ
ชื่อเว็ป
:
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประมวลผล (สวป.)
รายละเอียด
:
ประวัติที่มาของ สวป. บริการต่างๆที่มีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาระน่ารู้ ไขข้อข้องใจของนักศึกษา ข่าวเด่นประจำวัน
ชื่อเว็ป
:
ทุนการศึกษา
รายละเอียด
:
รายละเอียดกองทุนเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
ชื่อเว็ป
:
ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต
รายละเอียด
:
มหาวิทยาลัยรามคำแหงยินดีต้อนรับสู่ e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต หนังสือเรียนทุกเล่มของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรานำมาให้คุณได้ศึกษาค้นคว้าและอ่านก่อนลงทะเบียนหรือซื้อตำรา
ชื่อเว็ป
:
การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
รายละเอียด
:
ถ่ายทอดสดการบรรยาย (CyberClassroom)
วีดีโอคำบรรยาย (Course Ondemand)
ชื่อเว็ป
:
ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
:
เพื่อมีหน้าที่ในการวางระบบงานและดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ e-Learning เป็นศูนย์กลางในการผลิตบทเรียน ประสานงานกับคณาจารย์ สถาบันคอมพิวเตอร์ และสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อเว็ป
:
ระบบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต
รายละเอียด
:
ให้บริการลงทะเบียนเรียนโดยชำระผ่านบัตรนักศึกษาที่เป็นบัตร
VISA ELECTRON หมายเลขบัญชีเงินฝากของธนาคารธหารไทย
 

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ