>>> หน้าแรก แนะนำการสมัครเรียน

เข้าสู่ระบบ

username
password
 

  แนะนำการสมัครเรียน
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เรื่อง การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ต 
รายละเอียด
วิชาที่เปิดสอนและอนุญาตให้ทำการลงทะเบียนเรียนได้
ขั้นตอนการสมัคร เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงผ่านอินเทอร์เน็ต

 
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นนักศีกษา ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาปกติ และนักศึกษารายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE-DEGREE)
เอกสารที่ผู้สมัครต้องทำการจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัย
ข้อกำหนดในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคณะ


พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ