ตรวจสอบผลการสมัครนักศึกษาใหม่/พิมพ์เอกสารการสมัคร ระดับปริญญาโท
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 20:30:59
  Username:
  
 
  Password:
  
 
 
ขอรหัสผ่าน คลิกที่นี่...
คำแนะนำ
 
  1. ป้อน Username เลขที่สมัคร จากการกรอกเอกสารการสมัคร
  2. ป้อน Password รหัสผ่านจากการสมัคร (ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่และตัวเลข)
 
พัฒนาระบบโดย... สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Contact Webmaster : webregis@ru.ac.th
First Launch: February 2003 -:- Last Updated: 9 April 2004